Galeria AT

 
 
 
 
 
KSIĄŻKA I CO DALEJ 19 / BOOK AND WHAT NEXT 19
 
HOMMAGE À BERNARD HEIDSIECK
 
 
Otwarcie wystawy 19.03.2018 g. 18.00
Wystawa czynna do 30.03.2018 w g. 15-18
(galeria zamknięta w soboty, niedziele)
 

 

Bernard Heidsieck (1928-2014); francuski poeta, artysta, performer. Razem z Henri Chopinem, François Dufrêne i Brionem Gisynem należał do prekursorów poezji dźwiękowej (poèsie sonore). W 1991 r. otrzymał prestiżowe, francuskie wyróżnienie - Narodową Nagrodę Poezji (Grand Prix National de Poésie). Jego twórczość związana z poezją dźwiękową została nagrana i wydana na ponad 80 płytach LP, CD. Swoje utwory poetyckie prezentował w formie publicznych voice performance (poésie action) w muzeach i galeriach na całym świecie. Od roku 1955 pisze swoje pierwsze wiersze-partytury (poèmes-partitions), które są dla niego układem stron do czytania na głos przed publicznością. Od 1959 roku Heidsieck korzystał z magnetofonu jako środka zapisu i retransmisji komplementarnej swoich utworów poetyckich. Artysta tworzył także prace plastyczne - kolaże liternicze, pod wspólna nazwą „abécédaire” (abecadło). Pokaz „Hommage à Bernard Heidsieck” (utwory audio i prace plastyczne artysty), jest prezentowany przez Galerię AT w cyklu „Książka i co dalej” (klasycy) i organizowany jest w ramach badań naukowych obejmujących zagadnienia sztuki związanej z poezją dźwiękową i wizualną, prowadzonych w Pracowni Książki Artystycznej na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP.

 

Bernard Heidsieck (1928-2014); French poet, artist, performer. Together with Henri Chopin, François Dufrêne and Brion Gisyn, he belonged to the precursors of sound poetry (poésie sonore). In 1991 he received the prestigious French award - the National Poetry Award (Grand Prix National de Poésie). His work related to sound poetry has been recorded and released on over 80 LPs and CDs. He presented his poetry in the form of public voice performance (poésie actions) in museums and galleries around the world. Since 1955, he has written his first poems (poèmes-partitions), which are for him a page layout for reading out loud to the public. From 1959, Heidsieck used a tape recorder as a means of recording and retransmitting his poems in a complementary way. The artist also created art works - literary collages, under the common name of "abécédaire" (alphabet). The "Hommage à Bernard Heidsieck" exhibition (audio works and artist's works) is presented by the AT Gallery in the cycle "Book and what's next" (classics) and is organized as part of scientific research involving art related to sound and visual poetry, conducted at the Art Book Studio at the Faculty of Artistic Education and Curating of University of Arts in Poznań.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał