Galeria AT

MACIEJ GĄBKA
After positive
 
 
Otwarcie wystawy 16.04.2018 g. 18.00
Wystawa czynna do 27.04.2018 w g. 15-18
(galeria zamknięta w soboty, niedziele)
 
 
Maciej Gąbka (ur. 1993r.); w latach 2012-2017 studiował na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, kierunek Grafika Warsztatowa, w UAP w Poznaniu. W 2017 roku obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski Różnia w pracowni prof. Mirosława Pawłowskiego. W sztuce zajmuje się przede wszystkim grafiką i instalacją. Był finalistą 15 edycji Artystyczna Podróż Hestii, laureatem Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na X Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, uczestnikiem Ogólnopolskiej  Wystawy  Najlepszych  Dyplomów w Akademii  Sztuk  Pięknych w Gdańsku. W 2018 swoje prace prezentował na wystawie w Art Pavilion ERGO Hestia, w Warszawie. Artysta mieszka i pracuje w Poznaniu.
 
Maciej Gąbka (b. 1993); in 2012 he had started study at Graphic Arts department with specialization in Graphic techniques at University of Art in Poznan. In 2017 he had received a diploma with distinction in Prof. Mirosław Pawłowski’s studio. He creates his artworks mostly in graphic techniques and art installation. Finalist of 15th edition of Hestia Artistic Journey Competition, participant of Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts, President of University of Fine Art in Gdansk Prize on X Student Graphic Biennale in Poznan, University of Fine Art in Poznan President's grant in 2014 - 17, Nominated to Best Master's thesis Prize at University of Fine Art in Poznan. Lives and works in Poznan.

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał