Galeria AT

RYSZARD ŁUGOWSKI
 
Wsłyszenie / To listen
 
Otwarcie wystawy 11.03.2019 godz. 18.00
Wystawa czynna do 22.03.2019 w godz. 15-18
w sobotę i niedzielę galeria zamknięta
 
Ryszard Ługowski (ur. 1955); studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa w 1982 roku. Obecnie jest profesorem, prowadzi pracownię Kształtowania Otoczenia w Instytucie Sztuk Pięknych w UJK w Kielcach, oraz pracownię rysunku na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie. W sztuce zajmuje się przede wszystkim rzeźbą, rysunkiem, instalacją, performance, oraz filmem eksperymentalnym. Brał udział m. in. w wystawach: w Muzeum M. Chagalla, Witebsk (1996), Instytut Polski, Sztokholm (1997r.), Biblioteka Miejska, Kassel (1997), ,,Faunomania” Galeria Szósta Linia, Mińsk (1998), Borej Art Center, St. Petersburg (2003r.),  „Bunt i powinność”, Galeria Zachęta, Warszawa (2004),  „Prometheus-Faunomania”, Galeria RODA STEN, Goeteborg (2005r.), „Ikony Zwycięstwa”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom (2007), „Muśnięcie grawitacji”, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko (2016). Mieszka i pracuje w Warszawie.
 
Ryszard Ługowski (b. 1955); he studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Diploma at the Faculty of Painting in 1982. At present, he is a Professor, he runs a ‘Shaping the Environment’ workshop at the Institute of Fine Arts at UJK in Kielce, and a drawing studio at the Faculty of Graphic Arts at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In art he mainly deals with sculpture, drawing, installation, performance and experimental film. He participated, among others in exhibitions: at M. Chagall Museum, Vitebsk (1996), Polish Institute, Stockholm (1997), Municipal Library, Kassel (1997), ,,Faunomania”, Szósta Linia Gallery, Minsk, (1998), Borej Art Center, St. Petersburg (2003), ,,Bunt and duty”, Zacheta Gallery, Warsaw (2004), ,,Prometheus-Faunomania”, RODA STEN Gallery, Goeteborg (2005), ,,Icons of Victory”, Mazovian Center for Contemporary Art, Radom (2007), ,,Brush of gravity”, Center of Polish Sculpture, Orońsko (2016). He lives and works in Warsaw.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katalog wystawy "Przyczyny i skutki"
format:21x26 cm, 112 str.
naklad 250
 
do nabycia w Galerii Miejskiej Arsenał