Galeria AT

 

ROZMOWY / GESPRÄCHE

Natalia Brandt, Rolf Giegold, Ewa Kulesza, Inge Mahn, Jürgen O. Olbrich, Paweł Polus, Roland Stratmann, Tomasz Wilmański

Miejski Ośrodek Sztuki, Galeria BWA, Gorzów Wielkopolski

15.10 – 22.11.2020

Kurator: Tomasz Wilmański

 

Idea pokazu zakłada nawiązanie swoistego dialogu pomiędzy artystami wywodzącymi się z różnych generacji wiekowych, wychowanymi w różnych kulturach, mających różne podejście do sztuki. Ale zapewne łączy ich duża aktywność twórcza, pasja partycypacji w sztuce, czy posługiwanie się współczesnymi mediami, takimi jak instalacja, wideo, fotografia, rysunek, książka artystyczna, czy poezja wizualna. Zawarte w tytule wystawy odwołanie się do pojęcia “rozmowy/dialogu” to, z jednej strony, sprowokowanie autentycznej wymiany myśli pomiędzy twórcami żyjącymi w sąsiednich krajach, po dwóch stronach granicy (już od jakiegoś czasu symbolicznej), z drugiej strony, to próba przełamywania stereotypów związanych z historycznym i obecnym bagażem doświadczeń dzielącym - łączącym Polskę i Niemcy. W tym kontekście naczelnym założeniem wystawy „ROZMOWY / GESPRÄCHE” jest pokazanie, że w sztuce, będącej personalną funkcją bytową, rozgrywa się od pokoleń podstawowe pole dialogu, porozumienia, przenikania się kultur, oraz że w swoich pryncypiach dociera ona do uniwersalnych wartości intelektualnych i duchowych.